Home

Wij zijn helemaal klaar voor BENG!

We zijn nu al volledig vakbekwaam (gediplomeerd) voor alle zogenaamde BENG-berekeningen, dus:

  • Toetsing aan de nieuwe BENG-eisen bij bouwaanvraag en afmelden.
  • Toets van het risico op oververhitting, TO-juli; indien nodig een GTO-berekening.
  • Opbouw dossier en oplevertoets van deze eisen en afmelden.
  • Berekenen en afmelden energie-labels (ook bestaande bouw)
  • Berekenen en afmelden Netto Warmtevraag voor NOM-woningen.

En natuurlijk kunnen we u adviseren hoe u op de – voor u beste – manier aan alle eisen kunt voldoen. Misschien kunnen we u verrassen met oplossingen die u nog niet kende!

En we waren al gecertificeerd, dus dat loopt gewoon door.

 

 

De definitieve BENG-eisen zijn helemaal niet scherper!

Op 7 juni 2019 zijn de definitieve BENG-eisen vastgesteld door de minister. Zij zullen met ingang van 1 januari 2021 in werking treden. Volgens de minister zijn deze eisen strenger dan de concept-eisen van november 2018.
Maar tot onze verbazing is er helemaal geen sprake van aanscherping. Weliswaar is de grenswaarde van de BENG 1 eis verlaagd van 70 naar 55 (kWh-th/m²), maar de correctiefactoren voor woningen met een grotere buitenschil dan een tussenwoning zijn ook zodanig aangepast, dat met dezelfde maatregelen aan < 55 (+correctie) kan worden voldaan als in november aan < 70!

Wij vragen ons af waarom de minister tot deze puur cosmetische wijziging heeft besloten.

Maar gelukkig worden gebouwen toch wel Bijna Energie Neutraal?

Ook dat niet.

Volgens de BENG-eisen moet 50% van de energiebehoefte worden gedekt uit “hernieuwbare bronnen”. “Energie Neutraal’ betekent volgens ons dat je 100% hernieuwbare bronnen gebruikt. Sinds wanneer is 50% “bijna 100%” ?

Lees meer »