Home

Over de nieuwe Concept-BENG-eisen

 

Er is de laatste dagen veel commotie over de ‘Concept definitieve’ BENG-eisen die op 20 november jl gepresenteerd zijn. Hier geven wij u onze visie.

 

Inleiding.

Op 20 november 2018 zijn door het ministerie van BZK de BENG-eisen in concept gepresenteerd. Concept omdat ze nog langs verschillende beoordelende, raadgevende en beslissende instanties moeten, zoals de Tweede Kamer. Ook heeft ‘de markt’ nog gelegenheid te reageren.

Onze Conclusie.

  1. Hoewel nog lang niet alles duidelijk is, kunnen wij niet anders dan concluderen dat wordt afgeweken van het in 2015 voorgenomen beleid.
  2. De eerste afwijking is dat er feitelijk géén extra eis meer wordt gesteld aan de beperking van de warmte- en koudevraag. Bijna altijd is voldoen aan Bouwbesluit voldoende.
  3. De tweede afwijking is dat – in ieder geval voor “all-electric” woningen – niet gesproken kan worden van een aanscherping t.o.v. EPC=0,40. En van “Bijna Energieneutraal” kan alleen gesproken worden als het woord “bijna” heel ruim genomen wordt.

Zijn deze afwijkingen van eerder voorgenomen beleid te betreuren?

Volgens ons zeker niet zonder meer:

  1. We juichen het zelfs toe dat er geen extra eisen aan de thermische schil meer worden gesteld omdat er daardoor meer ontwerpvrijheid blijft bestaan. Bijvoorbeeld in combinatie met een warmtepomp (met hoog rendement) geeft nog beter isoleren dan Bouwbesluit nauwelijks energiebesparing. En wanneer gekozen wordt voor een installatieconcept met een lager rendement (zoals elektrische radiatoren) kun je ook zónder een eis kiezen voor betere isolatie.
  2. Een “energieneutrale” woning is niet per definitie een energiezuinige woning, maar vooral een woning waar veel zonnepanelen op het dak passen. En dat is lang niet altijd zinvol en ook niet altijd mogelijk tegen aanvaardbare kosten. Daarom juichen we ook hier toe dat de eis niet zo streng is.
  3. We betreuren het dan ook dat BENG-3 (eis aan aandeel hernieuwbare energie) voor een aantal installatieconcepten behoorlijk zwaar zal blijken te zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat PV-panelen worden gelegd op daken die daar matig geschikt voor zijn, bijvoorbeeld gericht op O, W, NW of NO of zelf N of in de schaduw van hoge gebouwen of bomen. Wij zouden dus graag zien dat deze eis minder zwaar wordt of, liever nog, geheel verdwijnt.

Want het gaat alléén om vermindering van de CO2-uitstoot! 

  1. Onze woningen hoeven niet ‘Energie-neutraal’ te zijn, maar de hele Aarde moet dat worden. We moeten de meeste efficiënte weg kiezen om daar te komen. Op iedere woning een paar PV-panelen – vaak niet op de gunstigste oriëntatie – is dat volgens ons zeker niet.
  2. De overheid lijkt volgens ons in te zetten op zoveel mogelijk duurzaam opgewekte elektriciteit; vooral door grote windmolenparken op zee. Dan zijn die paar panelen op uw en mijn huis al helemaal druppels op een gloeiende plaat.
  3. Natuurlijk is het zinnig om het verbruik van elektriciteit – of een andere energiedrager – te beperken. Maar dan wel rationeel, dus niet tegen zo hoge kosten dat wat meer windmolens goedkoper zouden zijn.

Lees meer »


 

Wij zijn gecertificeerd voor het Rapport Netto Warmtevraag voor de EPV-regeling

Vanaf maart 2017 is Technisch Adviesbureau Crone – als een van de allereersten – gecertificeerd volgens BRL 9500-05 om de netto warmtevraag voor ruimteverwarming van zeer energiezuinige woningen te berekenen. Dit wordt ook wel genoemd “Gecertificeerd EPN-W adviseur”. Bepaling van de netto warmtevraag volgens ISSO 82.5 is verplicht als u als verhuurder Energie Prestatie Vergoeding (EPV) met uw huurders overeen wilt komen.

Wilt u een Rapport Netto Warmtevraag? Bel of mail voor meer informatie.

Technisch Adviesbureau Crone: betrouwbaar, doordacht, uniek!

Technisch Adviesbureau Crone geeft onafhankelijk advies over het ontwerpen, berekenen en bouwen van energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen. Daarbij zetten wij vooral in op gemak en resultaat en bieden we duurzame oplossingen die te realiseren zijn binnen het gestelde budget. Door scherp te zijn en met durf en creativiteit te werken, maken wij sinds 1995 voor tientallen opdrachtgevers het verschil. Onze projecten vormen het bewijs: betrouwbaar, doordacht en uniek!

Wij zijn GECERTIFICEERD voor het berekenen van de ENERGIE INDEX!

Deze Energie Index is nodig voor het berekenen van o.a. de huur. Woningbouwcorporaties zijn sinds 1 januari 2015 verplicht deze EI-berekening uit te laten voeren. Bij uitsluitend gecertificeerd bedrijven wel te verstaan…

 

lees meer »