De Nieuwe BENG-Eisen

De eisen.
Ik noem de eisen voor woningen en woongebouwen hieronder.

LET OP met beoordelen van de getallen, want deze eisen kunnen alléén beoordeeld worden met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Dus ze kunnen zeker niet vergeleken worden met de voorlopige eisen uit 2015 die met de EPC-berekening beoordeeld werden.

 

“Concept geadviseerde BENG-eisen” voor woningen en woongebouwen

Toelichting bij de tabel.

 1. De m² in de indicator “kWh/m².jr” is het gebruiksoppervlakte van de woning of het woongebouw.
 2. Als is het verliesoppervlakte van de woning of het woongebouw; dus het oppervlakte van de thermische schil.
 3. Ag is het gebruiksoppervlakte van de woning of het woongebouw.

Een korte beoordeling.

Omdat er nog geen reken-software volgens de nieuwe methode (NTA 8800) is, is moeilijk te zeggen welke maatregelen nodig zijn om aan deze eisen te voldoen. Onderstaande beoordeling is gebaseerd op de presentaties tijdens het congres door de samenstellers van de nieuwe bepalingsmethode.

 1. BENG-1 stelt een eis aan de warmte- en koudevraag. De wijze van ventileren heeft hierop geen invloed; het is dus een ‘schil-indicator’. Belangrijkste conclusie is dat zo goed als iedere woning met isolatie conform Bouwbesluit – meestal ruim – voldoet aan deze eis. Feitelijk heeft deze eis dus geen invloed op het ontwerp, omdat iedere nieuwe woning toch zo wie zo aan het Bouwbesluit moet voldoen.
 2. BENG-2 stelt een eis aan het primair fossiel energieverbruik. Een woning met isolatie volgens bouwbesluit en een elektrische combi-warmtepomp met bodem of buitenlucht als bron en een EPC=0,40 voldoet (ruim) aan deze eis.
 3. BENG-3 stelt een eis aan het aandeel hernieuwbare energie.
  1. Warmte en koude uit bodem of buitenlucht worden gezien als hernieuwbare energie.
  2. Biomassa wordt – onder voorwaarden en niet altijd voor 100% – gezien als hernieuwbare energie.
  3. Zonne-energie; thermisch (collectoren) of elektrisch (PV-panelen) worden als hernieuwbaar gezien mits opgesteld op eigen gebouw of perceel.
  4. Voor een aantal installatieconcepten zal dit waarschijnlijk de maatgevende eis worden waaraan alléén met voldoende PV-panelen voldaan kan worden.
  5. Een woning met isolatie volgens bouwbesluit en een elektrische combi-warmtepomp met bodem of buitenlucht als bron en een EPC=0,40 voldoet (ruim) aan deze eis.