Wij zijn gecertificeerd voor het Rapport Netto Warmtevraag voor de EPV-regeling

Wij gecertificeerd voor het berekenen van de Energie Index. Deze Energie Index is nodig voor het berekenen van o.a. de huur. Woningbouwcorporaties zijn verplicht deze EI-berekening uit te laten voeren als zij de energiezuinigsheid van de woning vertaald willen zien in WWS punten. Bij uitsluitend gecertificeerd bedrijven wel te verstaan… .

Sinds 1 januari 2015 is het Energielabel voor woningen vervangen door twee nieuwe indicatoren: een “eenvoudig Energielabel” en de “Energie-Index” (E-I). Eerstgenoemde is vooral een verplichting om te voldoen aan de Europese regelgeving. Deze schrijft voor dat iedere woning die wordt opgeleverd, verkocht of verhuurd in ieder geval een “eenvoudig energielabel” moet hebben. Deze labels gaan van G to A, waarbij A het zuinigst is, en zijn gebaseerd op een zeer globale beoordeling van 10 aspecten van de woning. U kunt deze labels aanvragen via een website van de overheid. Energielabelvoorwoningen.nl

Gebruik Energie Index
De E-I is verplicht voor o.a. woningcorporaties, voor het verkrijgen van WWS-punten op basis van de energieprestatie van de woning. Daarnaast gebruikt u de E-I bij uw aanvraag van subsidies. Op basis van de E-I wordt vervolgens automatisch het vereiste “eenvoudig energielabel”gegenereerd. Dit geldt voor zowel nieuwbouw-, als bestaande woningen.

Verschillen EPC
De berekening van de E-I is nagenoeg gelijk aan de EPC-berekening, zoals die voor nieuwbouwwoningen gemaakt wordt. Op details wijkt deze echter wel af. Een ander verschil is de controle. Vindt deze voor een EPC nog plaats door Bouw- en Woningtoezicht (o.a. voor de aanvraag van een bouwvergunning), deze blijft volledig achterwege bij een E-I-berekening. Daarom mag deze uitsluitend gemaakt worden door gecertificeerde bureaus!

Gecertificeerd
Wij zijn hiervoor gecertificeerd. Zoals we ook al sinds de invoering van de EPC-eisen, dit soort berekeningen maken en adviezen geven, doen wij dit nu weer. Steeds meer bestaande woningbouwprojecten worden gerenoveerd, met als doel een lagere energie-index te verkrijgen. En omdat een E-I ook voor nieuwbouw (huur-) woningen een vereiste is, leek ons dit een goed moment om ons te certificeren voor het mogen maken van deze berekeningen. Hoe we dit doen? Zoals u van ons gewend bent: accuraat en met een helder en reëel advies over de beste oplossingen.

Wilt u een EI-berekening? Maak dan nu een afspraak