Wat doen wij voor u?

U heeft uw plannen klaar. En nu is het tijd voor stap 2: de realisatie. Daarom zoekt u betrouwbare partners; specialisten die alles van de techniek weten, hun sporen in de woningbouw en utiliteit ruimschoots hebben verdiend, maar tevens open staan voor nieuwe, energiezuinige ontwikkelingen. Want u wilt zekerheid, gemak, de beste prijs-kwaliteitverhouding, de meest milieuvriendelijke oplossing en … een prettige, positieve samenwerking. Toch?

U kunt bij ons terecht voor – onder andere – de volgende diensten:

 • Het doorrekenen van energetische consequenties van bouwkundige keuzes, bijvoorbeeld mbt bezonning, vorm van het gebouw, thermische massa, ventilatie, isolatie.
 • Advies ten aanzien van energetisch optimale oplossingen bij de bouw van woningen en kleine tot middelgrote utiliteitsgebouwen.
 • Advies ten aanzien van de toepassing van duurzame energie in woningbouw en utiliteit
 • Haalbaarheidsstudies
 • Bouwaanvraag berekeningen (ventilatie, EPC, daglicht, gebruiksoppervlakken)
  • Berekeningen voor de bouwaanvraag van o.a. ventilatie, energieprestatie EPC, daglicht en gebruiksoppervlakken. Het maken van deze berekeningen is dagelijks terugkerend werk binnen ons bureau. Wij hebben zeer ruime ervaring op dit gebied en kennen de regelgeving in detail.Wanneer de berekeningen niet voldoen aan de wettelijke of anderszins gestelde eisen, overleggen wij met onze opdrachtgever over de te nemen maatregelen. Hierbij laten wij zien wat het effect van de gekozen maatregelen op het energiegebruik is, zodat een goede afweging gemaakt kan worden tussen de investeringskosten van diverse maatregelen en wat zij opleveren.Het maken van een goede EPC of ventilatieberekening is bij ons nooit het zomaar invullen van getallen! Wij zijn ons zeer bewust dat hetgene wat ingevuld wordt ook gemaakt moet kunnen worden en in overeenstemming is met de wensen van de opdrachtgever.
 • Detail ontwerp van alle installatie, met aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid.
  • Het ontwerpen van alle gebouwgebonden installaties voor gas, riolering, water, sanitair, verwarming, koeling en ventilatie.
  • Het verzorgen van het ontwerp in de fases vanaf schetsontwerp, via VO en DO tot en met uitgewerkt bestek.
  • Op aanvraag kunnen wij ook het ontwerp van elektra-, communicatie- en verlichtingsinstallatie verzorgen. Wij werken hiervoor samen met collega-adviesbureau´s.
 • Verzorgen van contractstukken voor aanbesteding, zoals een Technisch Programma van Eisen of een STABU bestek conform UAV
  • Indien gewenst werken wij een ontwerp uit tot een UAV-bestek. Volgens de UAV is de opdrachtgever (en niet de aannemer!) verantwoordelijk voor het gemaakte ontwerp. Indien gekozen wordt voor een UAV-bestek, verzorgen wij het uitgebreide ontwerp inclusief de benodigde berekeningen, zoals transmissie en ventilatie, leidingdimensionering en tekeningen.
 • Begeleiding van de uitvoering van uw project
  • Het is belangrijk om niet alleen een installatie te ontwérpen die voldoet aan de gestelde eisen en wensen, maar ook om het zo uit te voeren tijdens de bouw. Om dit te waarborgen, is een gedegen controle van de door de aannemer gemaakte tekeningen en berekeningen noodzakelijk. Daarnaast is een controle op de bouwplaats nodig, zowel tijdens het werk als bij oplevering. Deze begeleiding verzorgen wij graag voor u, zowel voor projecten waarvoor wij het ontwerp maakten, als ook voor andere projecten.